มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบารมี สืบยุบล และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณบารมี  สืบยุบล และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ