มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณบรรพต แช่มช้อม

คุณบรรพต แช่มช้อม มอบน้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช่ในกิจกรรมพัฒนการศักยภาพเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ