มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนุตยา สิริเจิมจิตร

คุณนุตยา สิริเจิมจิตร มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ