มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนุจรี แสงดาวและเพื่อน

คุณนุจรี แสงดาวและเพื่อน มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ