มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนิศารัตน์  แสงกระจ่าง

คุณนิศารัตน์  แสงกระจ่าง มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ในช่วงระบาดของโควิด – 19 ระบาด ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ