มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนิศารัตน์ กาญจนธนาเลิศ

คุณนิศารัตน์ กาญจนธนาเลิศ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ