มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนิลินมาศ รุ่งภาษา

คุณนิลินมาศ รุ่งภาษา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ