มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาวดี เทียนดี และครอบครัว

คุณนาวดี เทียนดี และครอบครัว มอบสิ่งของ น้ําเกลือผง ล้างจมูก ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ