มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุกกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ