มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนาตยา ลาพร และเพื่อนๆ

คุณนาตยา ลาพร และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ และขนมปังแบบ มีใส้
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_5545 IMG_5547 IMG_5553 IMG_5561


ย้อนกลับ