มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนันทิน แสงชาติ

คุณนันทิน แสงชาติ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ