มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนันทรัตน์   พันธ์ไม้ศรี และเพื่อนๆ

คุณนันทรัตน์   พันธ์ไม้ศรี และเพื่อนๆ มองเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ