มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนัทรมย์  เอวสุข และเพื่อนๆ

คุณนัทรมย์  เอวสุข และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ