มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนภัสวรรณ วงศ์ศิริสาขา และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คุณนภัสวรรณ  วงศ์ศิริสาขา และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเ ด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ