มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนพดล เมยมงคลและเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณนพดล เมยมงคลและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ