มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนนทภร สมยานนทนากุล และเพื่อน ๆ

คุณนนทภร สมยานนทนากุล และเพื่อน ๆ มอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ