มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนตยา ลาพร และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คุณนตยา ลาพร และเพื่อนๆ เลี้ยงอาการกลางวันและขนมให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ