มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนงเยาว์ ทับทิม

คุณนงเยาว์ ทับทิม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ