มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนงนุช เจริญถิ่ม

คุณนงนุช เจริญถิ่ม มอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ