มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธิดารัตน์ ประรามุม

คุณธิดารัตน์ ประรามุม มองสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560


ย้อนกลับ