มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธารินี   จงเจตจำนง

คุณธารินี   จงเจตจำนง มอบของเล่นเด็กให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ วันที่ 23 ก.พ. 62 ที่จะถึงนี้ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ