มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธันยาพร พงศ์ปิยะไพบูลย์

คุณธันยาพร พงศ์ปิยะไพบูลย์ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ