มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธัญลักษณ์ เรื่องสุวรรณ์

คุณธัญลักษณ์ เรื่องสุวรรณ์  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ