มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธัญลักษณ์ ศาศวัตเตชะ

คุณธัญลักษณ์ ศาศวัตเตชะ มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ