มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธัชสรัญ รุ่งรัศมี และครอบครัว

คุณธัชสรัญ รุ่งรัศมี และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ