มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนิสร ดอนไพรนุช และเพื่อนๆ

คุณธนิสร ดอนไพรนุช และเพื่อนๆ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่มาในกิจกรรม ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากคะ


ย้อนกลับ