มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนิตา ระบือนามและครอบคัรว

คุณธนิตา ระบือนามและครอบคัรว เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิฯ พร้อมมอบเงินสนุบสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ