มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนานน ชัยกิตติภูมิ

คุณธนานน ชัยกิตติภูมิ และครอบครัว มองสิ่งของเพื่อใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

img_0514


ย้อนกลับ