มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนาทิพย์ ธรรมมาเจริญสุข

คุณธนาทิพย์ ธรรมมาเจริญสุข มอบเงินจำนวน  1,000 บาท พร้อมสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับ ผู้ปกครอ และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ