มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนพร บวรชนสารกุล

คุณธนพร บวรชนสารกุล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ