มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณธนคณิศร์ อัศวคณาพันธ์

คุณธนคณิศร์ อัศวคณาพันธ์ มอบนมให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ