มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณทวี คุณวรกร เด็กชายชยุต สิทธิลู่ตระกูล

คุณทวี คุณวรกร เด็กชายชยุต สิทธิลู่ตระกูล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ