มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดิลก แตงทอง

คุณดิลก แตงทอง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้อง ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ