มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดวงใจ แซ่หลี่ และเพื่อนๆ

คุณดวงใจ แซ่หลี่ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในวันคล้ายวันเกิด เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ