มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณดวงสมร สุวรรณเสรี

คุณดวงสมร สุวรรณเสรี มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ