มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐิญา  แสงโชติ และครอบครัว

คุณณัฐิญา  แสงโชติ และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ