มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐทิพย์ โบสุวรรณ และครอบครัว

คุณณัฐทิพย์ โบสุวรรณ และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ