มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐติกาญจน์ แสนศรี

คุณณัฐติกาญจน์ แสนศรี มอบสิ่งของและเงินจำนวน 1,888 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ