มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐติกาญจน์ แสนศรี

คุณณัฐติกาญจน์ แสนศรี เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ