มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัฐดนัย อุดาการ

คุณณัฐดนัย อุดาการ มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ