มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณัชชา ศีลวุฒิจันทร์ และเพื่อนๆ

คุณณัชชา ศีลวุฒิจันทร์ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ