มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณพัชร ศรีฤกษ์

คุณณพัชร ศรีฤกษ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ