มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณณกัญญา ธีระรัชติ และครอบครัว

คุณณกัญญา ธีระรัชติ และครอบครัว มอบสิ่งของ และเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ