มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 คุณฐิติ  วรินทรีย์ และ คุณศรีรัช  เจนใจ

 คุณฐิติ  วรินทรีย์ และ คุณศรีรัช  เจนใจ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ