มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณฐาวราพัฒน์  ต้นพุทธ์นดรและ คุณพิมพ์ชลิตา เมธาสิทธิ์วัชรกุล

คุณฐาวราพัฒน์  ต้นพุทธ์นดรและ คุณพิมพ์ชลิตา เมธาสิทธิ์วัชรกุล มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ