มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณญาณวดี ทินาทิน และครอบครัว

คุณญาณวดี ทินาทิน และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

DSC_0324 DSC_0333 DSC_0334 DSC_033325


ย้อนกลับ