มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชาคริยา  ชอบสว่าง

คุณชาคริยา  ชอบสว่าง  และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ