มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชัยมงคล บุญอ่วม

คุณชัยมงคล บุญอ่วม  มอบสิ่งของในวันคล้ายวันเกิด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ