มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชัชชญา  อุดมพิทยภูมิพิจารณ์

คุณชัชชญา  อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ