มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณชวิศา อรรควุฒิวณิชย์

คุณชวิศา อรรควุฒิวณิชย์ มอบพัดลมติดเพดานแบบคอปเตอร์ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ